Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU LỰC TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH GIÀY THÔNG DỤNG

KIỂM ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU LỰC TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH GIÀY THÔNG DỤNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU LỰC TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH GIÀY THÔNG DỤNG

Địa điểm: An Phú, Thuận An, Bình Dương

Quy mô: 3.500 m2

Chủ đầu tư: GIÀY THÔNG DỤNG

Hợp đồng: ICCI18822

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định khả năng chịu lực tối đa của công trình