Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU LỰC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH KHI THÊM TẢI TRỌNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

KIỂM ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU LỰC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH KHI THÊM TẢI TRỌNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công trình: KIỂM ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU LỰC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH KHI THÊM TẢI TRỌNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Địa điểm: Quận 7, Tp HCM

Quy mô: 7.000 m2

Chủ đầu tư: TTC

Hợp đồng: 302/2020/HDKT/TCE-ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Đánh giá mức độ an toàn kết cấu khung kèo mái đỡ hệ thống, đánh giá hệ khung chịu được hệ pin lắp trên mái, hệ pin và khung, đảm bảo điều kiện ổn định phù hợp tiêu chuẩn thiết kế