Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI XƯỞNG DỆT MAY (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI XƯỞNG DỆT MAY (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Công trình: KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI XƯỞNG DỆT MAY (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Địa điểm: Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Quy mô: 15.800 m2

Chủ đầu tư: PY

Hợp đồng: ICCI11222

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu nhà xưởng phục vụ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái