Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT MAY MẶC TÂN MAHANG (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT MAY MẶC TÂN MAHANG (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Công trình: KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT MAY MẶC TÂN MAHANG (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Địa điểm: Tịnh Sơn, Quảng Ngãi

Quy mô: 25.000 m2

Chủ đầu tư: INP

Hợp đồng: ICCI100622

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu nhà xưởng phục vụ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái