Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG DUY HƯNG LOGICTIS (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG DUY HƯNG LOGICTIS (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Công trình: KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG DUY HƯNG LOGICTIS (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Địa điểm: DĨ An, Bình Dương

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: DUY HƯNG LOGICTIS

Hợp đồng: ICCI16722

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu nhà xưởng phục vụ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái