Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Công trình: KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Địa điểm: Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An

Quy mô: 8200 m2

Chủ đầu tư: LDT

Hợp đồng: ICCI19222

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu nhà xưởng phục vụ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái