Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT CƠ KHÍ (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT CƠ KHÍ (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Công trình: KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT CƠ KHÍ (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Địa điểm: Tân Phước, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: CS

Hợp đồng: ICCI3252223

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu nhà xưởng phục vụ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái