Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI NHÀ SANG FANG (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI NHÀ SANG FANG (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Công trình: KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI NHÀ SANG FANG (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Quy mô: 11.500 m2

Chủ đầu tư: GR

Hợp đồng: ICCI5223

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu nhà xưởng phục vụ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái