Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI NHÀ EMIVEST FEEDMILL (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI NHÀ EMIVEST FEEDMILL (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Công trình: KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP TRÊN MÁI NHÀ EMIVEST FEEDMILL (SOLAR PANEL, ROOFTOP SOLAR SYSTEM)

Địa điểm: Đồng Nai

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: NAMI

Hợp đồng: ICCI232023

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu nhà xưởng phục vụ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái