Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ MÁY GDI TEXTILE THEO TIÊU CHUẨN LABS

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ MÁY GDI TEXTILE THEO TIÊU CHUẨN LABS

Công trình: KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ MÁY GDI TEXTILE THEO TIÊU CHUẨN LABS

Địa điểm: Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh

Quy mô: 11.000 m2

Chủ đầu tư: GDI TEXTILE

Hợp đồng: ICCI2862223

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu đánh giá chịu lực nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận đảm bảo nhà xưởng, nhà máy an toàn chịu lực theo tiêu chuẩn Labs