Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG MAY MẶC THEO TIÊU CHUẨN LABS

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG MAY MẶC THEO TIÊU CHUẨN LABS

Công trình: KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG MAY MẶC THEO TIÊU CHUẨN LABS

Địa điểm: Quế Võ, Bắc Ninh

Quy mô: 35.000 m2

Chủ đầu tư: MXT

Hợp đồng: ICCI13422

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu đánh giá chịu lực nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận đảm bảo nhà xưởng, nhà máy an toàn chịu lực theo tiêu chuẩn Labs