Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG DELTA GALIL THEO TIÊU CHUẨN LABS

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG DELTA GALIL THEO TIÊU CHUẨN LABS

Công trình: KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG DELTA GALIL THEO TIÊU CHUẨN LABS

Địa điểm: Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

Quy mô: 22.500 m2

Chủ đầu tư: DELTA GALIL

Hợp đồng: ICCI17222

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu đánh giá chịu lực nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận đảm bảo nhà xưởng, nhà máy an toàn chịu lực theo tiêu chuẩn Labs