Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

Địa điểm: Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Quy mô: 35.000 m2

Chủ đầu tư: ECL

Hợp đồng: ICCI208022

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu đánh giá chịu lực nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận đảm bảo nhà xưởng, nhà máy an toàn chịu lực