Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH KING STYLE

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH KING STYLE

Công trình: KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH KING STYLE

Địa điểm: Nhân Tâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Quy mô: 5.800 m2

Chủ đầu tư: KING STYLE

Hợp đồng: ICCI14722

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu đánh giá chịu lực nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận đảm bảo nhà xưởng, nhà máy an toàn chịu lực