Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NHÀ XƯỞNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CÔNG TY SẢN XUẤT GIẦY DÉP

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NHÀ XƯỞNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CÔNG TY SẢN XUẤT GIẦY DÉP

Công trình: KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NHÀ XƯỞNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CÔNG TY SẢN XUẤT GIẦY DÉP

Địa điểm: Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng

Quy mô: 9.500 m2

Chủ đầu tư: STW

Hợp đồng: ICCI22922

Nhiệm vụ thực hiện: Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.