Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NHÀ XƯỞNG CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG SƠN HÀ

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NHÀ XƯỞNG CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG SƠN HÀ

Công trình: KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NHÀ XƯỞNG CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG SƠN HÀ

Địa điểm: Thái Bình

Quy mô: 115.000 m2

Chủ đầu tư: SƠN HÀ

Hợp đồng: ICCI9722

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu đánh giá chịu lực nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận đảm bảo nhà xưởng, nhà máy an toàn chịu lực