Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG AN TOÀN CHỊU LỰC BỨC TƯỜNG NHÀ KHO TẠI QUẬN 9

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG AN TOÀN CHỊU LỰC BỨC TƯỜNG NHÀ KHO TẠI QUẬN 9

Công trình: KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG AN TOÀN CHỊU LỰC BỨC TƯỜNG NHÀ KHO TẠI QUẬN 9

Địa điểm: Quận 9, Hồ Chí Minh

Quy mô: 240md

Chủ đầu tư: OWNER

Hợp đồng: 09/2020/HĐTX/ICCI-HCCB

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định đánh giá khả năng an toàn chịu lực bức tường nhà kho