Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITRÊN MÁI TẠI KCN TÂN ĐÔNG HIỆP (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITRÊN MÁI TẠI KCN TÂN ĐÔNG HIỆP (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Công trình: KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITRÊN MÁI TẠI KCN TÂN ĐÔNG HIỆP (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Địa điểm: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Quy mô: 6.000 m2

Chủ đầu tư: SOLAR

Hợp đồng: 257/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của công trình khi thi công lắp thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái. Đề xuất phương án gia cố để đảm bảo an toàn cho công trình (nếu cần)