Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITRÊN MÁI CÔNG TRÌNH SÓC TRĂNG (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITRÊN MÁI CÔNG TRÌNH SÓC TRĂNG (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Công trình: KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITRÊN MÁI CÔNG TRÌNH SÓC TRĂNG (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Địa điểm: KCN An Nghiệp, Lô T, N2, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng.

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: SOLAR

Hợp đồng: 242/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình, hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu công trình phục vụ công tác lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời lên mái