Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH THUẬN AN (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH THUẬN AN (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Công trình: KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH THUẬN AN (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Địa điểm: Thuận An, Bình Dương

Quy mô: 8.000 m2

Chủ đầu tư: SOLAR

Hợp đồng: 165/2020/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình, hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của công trình