Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH TÂY NINH (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH TÂY NINH  (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Công trình: KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH TÂY NINH (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Địa điểm: Tây Ninh

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: SOLAR

Hợp đồng: 161/2020/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu công trình phục vụ công tác lắp tấm năng lượng mặt trời