Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH QUẬN 9 (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH QUẬN 9 (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Công trình: KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH QUẬN 9 (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Địa điểm: Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 10.500 m2

Chủ đầu tư: SOLAR

Hợp đồng: 212/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu công trình phục vụ công tác lắp tấm năng lượng mặt trời