Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU NHÀ S1-3 GREENVIEW

KHU NHÀ S1-3 GREENVIEW

Công trình: KHU NHÀ S1-3 GREENVIEW

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 17 tầng (03 Block)

Chủ đầu tư: GREENVIEW

Hợp đồng: 270/HĐKT ngày 25/12/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Thí nghiệm