Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU NHÀ Ở QUÂN ĐỘI K96

KHU NHÀ Ở QUÂN ĐỘI K96

Công trình: KHU NHÀ Ở QUÂN ĐỘI K96

Địa điểm: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BỘ QUỐC PHÒNG

Hợp đồng: 12/04/2017

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình