Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU NHÀ Ở LIÊN KẾ - YOUNG TOWN

KHU NHÀ Ở LIÊN KẾ - YOUNG TOWN

Công trình: KHU NHÀ Ở LIÊN KẾ - YOUNG TOWN

Địa điểm: Đức Hòa, Long An

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH THANH LONG NEWTOWN

Hợp đồng: 01/HĐKD/TLNT-ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình