Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU NHÀ CHUNG CƯ 12 TẦNG

KHU NHÀ CHUNG CƯ 12 TẦNG

Công trình: KHU NHÀ CHUNG CƯ 12 TẦNG

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 12 tầng

Chủ đầu tư: CCT

Hợp đồng: 499/HĐKT ngày 10/01/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Thí nghiệm