Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU DÂN CƯ BÀU XÉO

KHU DÂN CƯ BÀU XÉO

Công trình: KHU DÂN CƯ BÀU XÉO

Địa điểm: Trảng Bom, Đồng Nai

Quy mô: Thuộc dự án Khu dân cư Bàu xéo

Chủ đầu tư: KHU DÂN CƯ BÀU XÉO

Hợp đồng: 11/2013/HĐXD/DONAR ngày 15/07/2014

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát