Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU CHUNG CƯ BẾN CHƯƠNG DƯƠNG

KHU CHUNG CƯ BẾN CHƯƠNG DƯƠNG

Công trình: KHU CHUNG CƯ BẾN CHƯƠNG DƯƠNG

Địa điểm: 381 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 6.436 m2 , tổng số căn hộ: 286 căn hộ

Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hợp đồng: 04/2012/HĐKT ngày 01/12/2012

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình