Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU CẢNG NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI

KHU CẢNG NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI

Công trình: KHU CẢNG NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 150.000 m2

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV

Hợp đồng: 01/2018/VNL-ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình