Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHÁCH SẠN DUXTON

KHÁCH SẠN DUXTON

Công trình: KHÁCH SẠN DUXTON

Địa điểm: 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận1

Quy mô: 9 tầng

Chủ đầu tư: DUXTON HOTEL

Hợp đồng: DXT/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình