Tư vấn dịch vụ toàn quốc

HỌC VIỆN CÁN BỘ

HỌC VIỆN CÁN BỘ

Công trình: HỌC VIỆN CÁN BỘ

Địa điểm: 146 Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3, Tp HCM

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: Học Viện cán Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

Hợp đồng: 155/2016/HĐTV 19/10/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình