Tư vấn dịch vụ toàn quốc

HỆ THỐNG MƯƠNG HỒ VSIP 1

HỆ THỐNG MƯƠNG HỒ VSIP 1

Công trình: HỆ THỐNG MƯƠNG HỒ VSIP 1

Địa điểm: Thuận An, Bình Dương

Quy mô: 100 md

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH VIETNAM INTERNATIONAL ADJUSTER

Hợp đồng: 04/05/2017

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình