Contact suport

HAM TU PLAZA - TAM DUC PLAZA

HAM TU PLAZA - TAM DUC PLAZA

Name: HAM TU PLAZA - TAM DUC PLAZA

Address: 926 Vo Van Kiet, Ward 5, District 5, HCMC

Scale: 4.529 m2

Investor: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TAM ĐỨC

Contract: 125/2016/HĐKT 12/10/2016

Task: Kiểm định chất lượng công trình