Tư vấn dịch vụ toàn quốc

HÀM TỬ PLAZA - TAM ĐỨC PLAZA

HÀM TỬ PLAZA - TAM ĐỨC PLAZA

Công trình: HÀM TỬ PLAZA - TAM ĐỨC PLAZA

Địa điểm: 926 võ Văn Kiệt, Phường 5, Quận 5, TP. HCM

Quy mô: 61.950 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TAM ĐỨC

Hợp đồng: 06/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát