Contact suport

GOLDLAND BINH TAY

GOLDLAND BINH TAY

Name: GOLDLAND BINH TAY

Address: Bai Say, District 6, HCMC

Scale: 550 m2

Investor: Công Ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Hyun Jin

Contract: 10/2016/HĐKT ngày 23/03/2016

Task: inspection of quality