Tư vấn dịch vụ toàn quốc

GẠCH BLOCK BT CHƯNG ÁP (AAC)

GẠCH BLOCK BT CHƯNG ÁP (AAC)

Công trình: GẠCH BLOCK BT CHƯNG ÁP (AAC)

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: Diện tích xây dựng 4.993 m2

Chủ đầu tư: AAC

Hợp đồng: 217/HĐKT ngày 22/07/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát