Tư vấn dịch vụ toàn quốc

FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LTD

FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LTD

Công trình: FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LTD

Địa điểm: Số 46 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, Bình Dương

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LTD

Hợp đồng: 9/6/2017

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát