Tư vấn dịch vụ toàn quốc

DỰ ÁN 299 TÔN THẤT THUYẾT

DỰ ÁN  299 TÔN THẤT THUYẾT

Công trình: DỰ ÁN 299 TÔN THẤT THUYẾT

Địa điểm: 299 Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TP. HCM

Quy mô: 14.456 m2

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH TM Đầu Tư Bất Động Sản Phú Trí

Hợp đồng: 009_299TTT/ICCI 01/6/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình