Contact suport

299 TON THAT THUYET

299 TON THAT THUYET

Name: 299 TON THAT THUYET

Address: 299 Ton That Thuyet, Ward 1, District 4, HCMC

Scale: 14.456 m2

Investor: Công Ty TNHH TM Đầu Tư Bất Động Sản Phú Trí

Contract: 009_299TTT/ICCI 01/6/2016

Task: inspection of quality