Tư vấn dịch vụ toàn quốc

ĐTXD DOANH TRẠI TIỂU ĐOÀN 53

ĐTXD DOANH TRẠI TIỂU ĐOÀN 53

Công trình: ĐTXD DOANH TRẠI TIỂU ĐOÀN 53

Địa điểm: Đồng Nai

Quy mô: 16.000 m2

Chủ đầu tư: LỮ ĐOÀN 972/ CỤC VẬN TẢI/ TỔNG CỤC HẬU CẦN

Hợp đồng: 24/2015/HĐKT ngày 10/04/2015

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát thi công