Tư vấn dịch vụ toàn quốc

DOANH TRẠI TĐ CS ĐẶC NHIỆM SỐ 2

DOANH TRẠI TĐ CS ĐẶC NHIỆM SỐ 2

Công trình: DOANH TRẠI TĐ CS ĐẶC NHIỆM SỐ 2

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: Diện tích sàn xây dựng 3.247 m2.

Chủ đầu tư: TIỂU ĐOÀN CS ĐẶC NHIỆM SỐ 2

Hợp đồng: 221/2010/HĐKT-GS ngày 31/05/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát