Tư vấn dịch vụ toàn quốc

ĐÊ BAO BỂ EHU

ĐÊ BAO BỂ EHU

Công trình: ĐÊ BAO BỂ EHU

Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Quy mô: 3.000 m2

Chủ đầu tư: PVFCCO

Hợp đồng: 2019/ĐPM/VT-QT/D_DV

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình