Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CƯ XÁ ĐÔ THÀNH

CƯ XÁ ĐÔ THÀNH

Công trình: CƯ XÁ ĐÔ THÀNH

Địa điểm: 94 B Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3

Quy mô: 11 tầng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV QLKD Nhà TP HCM

Hợp đồng: 550/2011/HĐ ngày 12/12/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình