Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY WHITE FEATHERS INTERNATIONAL

CÔNG TY WHITE FEATHERS INTERNATIONAL

Công trình: CÔNG TY WHITE FEATHERS INTERNATIONAL

Địa điểm: Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY WHITE FEATHERS INTERNATIONAL

Hợp đồng: 131/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình