Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM QUỐC TẾ

Công trình: CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM QUỐC TẾ

Địa điểm: Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Quy mô: 8.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM QUỐC TẾ

Hợp đồng: 08/08/2019- ICCI-ISC

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình