Contact suport

TERRATEX VIETNAM Co.,Ltd

TERRATEX VIETNAM Co.,Ltd

Name: TERRATEX VIETNAM Co.,Ltd

Address: Tan Thoi Hiep I.Z, Hiep Thanh Ward, Dist 12, HCM City

Scale: 12.288 m2

Investor: CÔNG TY TNHH TERRATEX VIỆT NAM

Contract: 37/2016/HĐKT 25/04/2017

Task: Kiểm định chất lượng công trình