Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH SƠN HÀ

CÔNG TY TNHH SƠN HÀ

Công trình: CÔNG TY TNHH SƠN HÀ

Địa điểm: Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: SONHA

Hợp đồng: 254/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình