Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH PUKU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PUKU VIỆT NAM

Công trình: CÔNG TY TNHH PUKU VIỆT NAM

Địa điểm: KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PUKU VIỆT NAM

Hợp đồng: 185/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình