Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM

CÔNG TY  TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM

Công trình: CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM

Địa điểm: Hưng Nhân, Hưng Hòa, Thái Bình

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM

Hợp đồng: 130/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình