Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH NEW HANAM

CÔNG TY TNHH NEW HANAM

Công trình: CÔNG TY TNHH NEW HANAM

Địa điểm: Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 12.500 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH NEW HANAM

Hợp đồng: 214/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát