Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM

Công trình: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM

Địa điểm: An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Quy mô: 12.500 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM

Hợp đồng: 65/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình